Top
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre koşullarının hızla değiştiği ve tükenen doğal kaynakların dünyamızı tehdit ettiği günümüzde çevreye ve topluma karşı görevlerinin bilincinde olan bir kuruluş olarak gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir doğa bırakabilmeyi,

  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmayı,

  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmayı,

  • Endüstriyel faaliyetlerinden kaynaklanan atık sularını arıtmayı ve yasal sınırları aşmamasını sağlayacak tedbirleri almayı,

  • Boyahane İşletmemizle birlikte aynı zamanda faaliyete geçen Arıtma Tesisimizin gerekli tüm test ve analizleri peryodik olarak sürekli yapılmaktadır.